Siirry pääsisältöön

Aiheen kuvaus

 • Aloita tästä


  TERVETULOA KOULUTUKSEEN! 

  Tämä koulutus sisältää itseopiskelumateriaalina videoluentoja ja tehtäviä, jotka suoritetaan keskustelualueelle. Otathan esille sähköpostilla saamasi powerpoint -esityksen,  jotta voit tehdä siihen muistiinpanoja videoita katsoessasi. Osassa videossa ei näy pp- esitys, joten on hyödyllistä, että sinulla on itselläsi pp-esitys nähtävillä. Linkki pp-esitykseen löytyy myös tästä osiosta. Suosittelemme käymään videoluennot järjestyksessä, jotta saat ehyen luentokokonaisuuden. Pääset katsomaan videoita alla olevista kansioista.

  Koulutuksessa usein parasta antia ovat myös keskustelut kollegoiden välillä ja kahvitauolla kuullaan usein hyviä vinkkejä miten asioita toteutetaan.  Haluamme koulutuksesta mahdollisimman vuorovaikutteisen. Tämän vuoksi  tehtävät ovat keskustelualueen muodossa, jotta saatte vaihdettua  ajatuksianne ja kokemuksianne. Kaikki materiaalit ovat käytössänne toukokuun loppuun saakka, joten kannattaa myös myöhemmin keväällä käydä katsomassa kollegoiden vastauksia ja inspiroitua niistä. Myös livewebinaarin toteutustapa on vuorovaikutteinen.

  Aloita kurssi katsomalla  videot Tervetuloa koulutukseen sekä  Orientoituminen aiheeseen.  Voit myös esittää koulutukseen liittyviä kysymyksiä tai toiveita osiossa: "kysymyksiä ja toiveita". Katso myös Erjan video Puheen ja kielen kehityksen puu - jossa kerrotaan,  miten nämä kaikki koulutuksessa käsiteltävät asiat liittyvät toisiinsa. 

  Livewebinaari järjestetään 18.2.2021  klo 12-16 Zoom Meetings- etäyhteysohjelmistolla. 
  Linkki webinaariin ja ohjeet etäyhteyden muodostamiseksi lähetetään ennakkoon sähköpostiisi.  

  Huomoithan, että tällä koulutusalustalla olevaa materiaalia ei saa kopioida, ei jakaa, eikä tallentaa itselleen.  

  Oppimisen iloa sinulle!

  terv. kouluttajat Heli, Erja ja Anu

 • Varhaiskuntoutus


  Kuntoutuksen ajoittaminen pienillä erityislapsilla on erityisen tärkeää mm. vaikuttavuuden kannalta. Tässä osiossa Heli kertoo teille, miten varhaiskuntoutus toteutuu mm. Suomessa ja Ruotsissa. 

  Katso video Varhaiskuntoutus/Heli
  Tehtävä: Varhaiskuntoutus.  Kirjoita omaa pohdintaasi  tehtävään. Voit myös vastata toisen osallistujan aloittamaan pohdintaan. 


 • Työkaluja varhaiskuntoutukseen 1


  Tässä ensimmäisessä varhaiskuntoutuksen työkalut -osiossa käsitellään mm. vuoroparien merkitystä vuorovaikutuksen  kehittämisessä sekä pohditaan jaetun ymmärryksen tärkeyttä lapsen eri kuntouttajien välillä. Pääset tutustumaan myös Ruotsissa kehitettyyn AKKtiv- menetelmään, jota voit hyödyntää sekä vanhempien ohjaamiseen että kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen tukena. 

  Katso videot: Jaettu ymmärrys ja vuoroparit/ Heli  ja AKKtiv/Heli 

  Kirjoita vastauksesi ja/tai kommentoi toisen esittämiä vastauksia alla oleviin tehtäviin :
  - Tehtävä: AKKtiv.  
  - Tehtävä: Vuorovaikutuksen tukeminen. 

  Halutessasi katso vielä Suomen LOVIT- mallista video.

 • Työkaluja varhaiskuntoutukseen 2

  Tässä toisessa varhaiskuntoutuksen työkalut- osiossa pysähdytään miettimään, mitä  "lasta kuunteleva kuntoutus" on sekä  mitä kuntoutuksessa tuli huomioida, jotta varhaiskuntoutus olisi vaikuttavaa ja lapsilähtöistä.  Osiossa annetaan työkaluja vanhempien kanssa työskentelyyn  mm. SS-OO-PP-RR- menetelmää hyödyntäen. Jotta varhaiskuntoutus tapahtuisi lapsen arjessa, on tärkeä pohtia vanhemman kanssa arjen rutiineita ja luoda niihin "harjoittelutilanteita" esim. "family routine categories" -lomakkeen avulla. Alla olevassa tehtävässä pääset harjoittelemaan lomakkeen käyttöä. 

  Katso video Lasta kuunteleva kuntoutus/ Heli

  Katso lisäksi you tube- videot SS-OO-PP-RR:n toteuttamisesta etäyhteydellä sekä halutessasi syventää osaamistasi myös toinen samasta aiheesta video.

  Tehtävä
  FGRBI:stä: Avaa lomake "family routine categories". Mieti omalle asiakkaallesi/kuvitteelliselle asiakkaallesi yhteen lomakkeen arkirutiiniin tavoitteet ja kirjoita ne "Tehtävä FGRBI" alueelle. Pohdi myös, voisiko tätä hyödyntää tavoitteiden asettelussa yhdessä vanhempien kanssa.  • Työkaluja varhaiskuntoutukseen 3

  Kolmannessa varhaiskuntoutuksen työkalut- osiossa syvennytään Voimauttavaan vuorovaikutukseen sekä tutustutaan Floortime -menetelmään. Molemmat menetelmät ovat  käyttökelpoisia sellaisenaan tai sovellettavissa erilaisten asiakkaiden kanssa yhteyden luomiseksi sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. 


  Tutustu Voimauttavaan vuorovaikutukseen Kehitysvammaliiton videon avulla. 

  Katso video: Voimauttava vuorovaikutus ja floortime/ Heli. 

  Tutustu Floortime- menetelmään  myös you tube- videoiden avulla:  Stanley Greenspan/Floortime approach ja Vanhempien kokemuksia floortime:sta

   


 • Vuorovaikutuksen ja kommunikointitaitojen arviointi

  Vaikuttava kuntoutus perustuu aina yksilölliseen arviointiin. Tässä osuudessa teille esitellään muutamia arviointimenetelmiä, joita voidaan käyttää varhaiskuntoutuksessa esim. terapiajakson alussa alkutilanteen kartoittamiseksi ja terapiatavoitteiden laatimisen tueksi. Näitä voidaan hyvin toistaa terapiajakson jälkeen ja saadaan tietoa terapiajakso vaikuttavuudesta.


  Katso video: vuorovaikutuksen ja kommunikointitaitojen arviointi/ Anu

  Tutustu RAACS-lomakkeeseen ja artikkeliin RAACS:sta.

  Kirjoita tehtävään: "ajatuksia vuorovaikutuksen arvioinnista" 


 • Vanhemman ohjaaminen etänä

  Kuntoutuksen vieminen arkeen vaatii vanhemman ohjausta ja yhdessä asioiden näkyväksi tekemistä. 


  Katso Video: Vanhemman ohjaaminen/Anu

  Katso Video: isä ja lapsi leikkii 

  Tehtävä: Vanhemman ohjaaminen

  Tehtävä: Vanhemman kuulluksi tuleminen


 • Leikin iloa- leikki etäpuheterapiassa

  Tässä osiossa sukelletaan leikin maailmaan ja pohditaan miten Lasta kuunteleva leikki tukee lapsen  leikin ja vuorovaikutuksen kehittymistä, Pääset myös itse pohtimaan, miten etäyhteydellä voisi leikkiä toteuttaa. Lisää videoesimerkkejä leikistä etäyhteydellä käydään läpi yhteisessä livewebinaarissa.


  Katso videot: Leikin teorioita/Erja sekä Lasta kuunteleva leikki/ Erja  

  Katso Paputuubin video: Vauvan vuosi

  Tehtävä: Leikki etäyhteydellä  • Lisämateriaaleja

  Voit halutessasi lukea myös lisää vuorovaikutuksesta:

  https://papunet.net/tietoa/fileadmin/muut/vuorovaikutus/Vuorovaikutus_110609.pdf

  Täältä löydät videoita, joita voi käyttää mm. vanhemman ohjaamiseen